หน้าแรก รายละเอียดการเช่า เครื่องมือ เอกสารสนับสนุน ติดต่อเรา
 
 

 

 
 
NEWS & EVENT
 
ปลูกป่าในใจคน ณ บางขุนเทียนชายทะเล 27 ตุลาคม 2561
ปลูกป่าในใจคน ณ บางขุนเทียนชายทะเล 27 ตุลาคม 2561
    บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด และ บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการจัดกิจรรม ปลูกป่าในใจคน ที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนชายทะเล  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 
 


 
 
Copyright © 2010, All rights reserved.
บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด 536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2802-3980-2     Fax 0-2802-3988     E-mail info@neediss.com