หน้าแรก รายละเอียดการเช่า เอกสารสนับสนุน ติดต่อเรา
 
 


Banner 1

 
 
เครื่องมือ
    CO Analyzer » ESA, CO12e

ESA, CO12e

  เป็นเครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยใช้หลักการ
NDIR ตามมาตรฐาน US. EPA กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมโรงานอุตสาหกรรม ใช้ในการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ สามารถรายงานผลการตรวจวัดและอ้างอิงตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย

- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา (Rack 19” / 3U)
- เครื่องเป็น Web Server สามารถเข้าไปตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า การสั่ง Calibration แสดงผลการตรวจวัดเป็น Real-time หรือดึง
ข้อมูลการตรวจวัดโดยผ่านจากPC , แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Android
- บันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่องเฉลี่ย 1 นาที ได้ไม่น้อยกว่า 365 วัน


# เป็นเครื่องตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยใช้
หลักการ NDIR ที่ได้รับ การรองรับจากสถาบัน US. EPA
หมายเลขอ้างอิง RFNA-0915-228
# ช่วงการตรวจวัดได้ในช่วง 0-300 ppm
# ค่าต่ำสุดที่วัดได้ (Lower Detectable Limit) : 0.035 ppb
# มีค่าความคลาดเคลื่อนของค่า Zero น้อยกว่า 0.3 ppb ที่ 3 เดือน
# มีค่าความคลาดเคลื่อนของค่า Span น้อยกว่า 15% ที่ 1 เดือน
# ระบบไฟฟ้าขนาด 220 Vac 50 Hz
# โอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB
 
 
Copyright © 2010, All rights reserved.
บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด 536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2802-3980-2     Fax 0-2802-3988     E-mail info@neediss.com