หน้าแรก รายละเอียดการเช่า เอกสารสนับสนุน ติดต่อเรา
 
 


Banner 1

 
 
เครื่องมือ
 

   บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH

 

  ประเภทเครื่องมือ
CO Analyzer
Combustion Gas Analyser
Dust Meter (Met One 831)
Gas Detector
Heat Stress WBGT
Lux Meter
Noise Dose Meter
NOx Analyzer
Opacity Wager
Personal Pump
PM10 HI-VOL
SO2 Analyzer
Sound Level Meter ACO 6236
Sound Level Meter Pulsar
Sound Outdoor Case 6236
Sound Outdoor Case Pulsar
Stack Sampler
TSP HI-VOL
Wind Monitor
รายการเครื่องมือ : NOx Analyzer
  » ESA, AC32e
  » ECOTECH, 9841A/B
  » API, T200
  » API,A200
  » API, 200E


 
 
Copyright © 2010, All rights reserved.
บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด 536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2802-3980-2     Fax 0-2802-3988     E-mail info@neediss.com