หน้าแรก รายละเอียดการเช่า เครื่องมือ ติดต่อเรา
 
 
Banner 1
 
 
เอกสารสนับสนุน
 
  Download เอกสาร

หนังสือขึ้นทะเบียนแลป ว-118
Company Profile 2019-10
เอกสาร ISO 17025
Company Catalogue 2017
หนังสือบุคลากรเซนต์รับรองงานตรวจวัด
    บริษัท นีดีสซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH


 
 
Copyright © 2010, All rights reserved.
บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด 536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2802-3980-2     Fax 0-2802-3988     E-mail info@neediss.com